Böcker om Örkelljunga

Örkelljunga kommunvapen Jag har under årens lopp fått och köpt ett antal böcker som utgivits av Örkelljunga hembygdsförening. Här nedan har jag listat dessa och skrivit lite information om vad de innehåller.
Jag saknade länge den första boken. Men plötsligt en dag fick jag ett mail från en avlägsen släkting, som visade sig ha just bok nr. 1. Jag är väldigt tacksam för nu är min samling komplett. Tack Per!
Besök gärna Örkelljunga kommun. Lite information om orten skadar inte.


1.
Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka
av Nils-Arvid Bringéus 1949

Innehållsförteckning:
 • Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka

 • 2.
  Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat
  av Nils-Arvid Bringéus 1950

  Innehållsförteckning:

  3.
  Folkmål från Örkelljunga
  av Gustaf Öhrstedt 1951

  Denna bok behandlar det dialektala i Örkelljunga.En hel del av texten är också skriven på dialekt.

  Innehållsförteckning:
 • Gustav Öhrstedt, Folkmålet i Örkelljunga, Kjorkelängtan - (utdrag ur texten), Spång, Gamla Gongel, Min första klocka, Naur ja fe haula i vajnen, Faurahongen, Slajtepina, Fattimansliv, Meed ä bra for meed, La aurslau se, So si daj, Gögel, Tosaforor o Schausor, "Va daj si va daj majna - So ä dä bäder va tau än ajna", Spöge, Maran, Skodd ella oskodd, Göinga-Pären, Höger o vänster, Tömmerhannel, Ljongasko markad, Som en knalle, "Ja vell besa", Han har gål o släpp na pau, Tonga fjed.

 • 4.
  Folkminnen från Örkelljungatrakten
  av Nils-Arvid Bringéus 1953

  Innehållsförteckning:
 • Jättar och Troll, Drakar, Skogsnuvan, Bäckaman och Näck, Vättar och Underjordiska, Goenisse, Varulv, Myringar, Gloso, Maran, Stenar och Offerkast, Skatter, Snapphanar, Vargar, Kyrkbygge, Kyrkogrim, Herremän, Präster, Lantmäteri, Folksagor.

 • 5.
  Kring livets högtider i Örkelljunga församling
  av Gabrielle Jeansson och Inga Kindblom 1968

  Namn på modet! Ska vi gifta oss? En dag tar livet slut! Seder och bruk i Örkelljunga och dess utveckling beskrivs i denna bok.

  Innehållsförteckning:
 • Dop och kyrktagning: Dopfrekvens, Tidpunkt för dopet, Dopdag och dopplats, Faddrar, Dopseder, Kyrktagning.
 • Dopnamn: Antal namn, Namnval, Namnpraxis.
 • Vigsel och giftermål:Tidpunkt för vigsel och lysning, Vigseldag och vigselplats, Giftermålsfält, Bröllopsseder.
 • Död och begravning:Dödlighet och dödsorsaker, Begravningsförberedelser, Begravningsdag, Jordafärd, Jordfästning, Begravningsmåltid.

 • 6.
  På skyttepaviljongens tid
  av Ernfrid Tangell 1978

  Innehållsförteckning:
 • Ernfrid Tangell och hans miljö
 • Lördags-låtar och söndags-sånger: Hembygdsvisa, Åsbo, Örkelljunga-revy, En strof om Oderljunga, Galej, Göingevägens Vals, Drängen frå Skumparp, Kärlek med kalldusch, Ett år hos Lycksta Lasse, Kärleksgnabb, Skvallersystrarne, Smålänningens släboäcka, Samlingssång, En tragedi, Böljor, Det flyktande.
 • Attan nya och sköna sånger från Örkelljunga med omnejd: Örkelljunga Höga Visa, Elektriskt ljus, "Fajnabränne", Örkelljunga Marknad, Liten oförskäämd Skvallerkrönika, Appell till "Municipalen" 1913, Vånga-Bängtens dräng, Vånga-Bängtens piga, Flickan som bara sa "Nej", En liten Biografi om mig själf, Till min gamla fiol, Odlare, Sången, Färg, Afton vid Öresund, Svärmeri, En dikt i vårtid, Det kalla sköna.
 • Bygdemålsberättelser: I Häljalt, Slättagille, Kage-Tällan, Hos Saula-Sisslan, På Spinkabygget, Vårarbete, Ättehöst.
 • Skällsord och tillmälen
 • Hembygdsdikter: Till hembygden, På juluppköp i Örkelljunga, Grisagrossister, Stiagubben, Vägbyggare, Leknatt, Här är åsarnes land...

 • 7.
  Några anteckningar från folkskolans historia i Örkelljunga församling
  av Alarik Svensson 1979

  Innehållsförteckning:
 • En märklig skoldonator, Den von Reiserska skoldonationen, De första lärarna vid von Reiserska skolan, Några urkunder om Örkelljunga församlings skolväsen, Folkundervisningen i Örkelljunga efter 1842, Fortsättningsskolan, Skolbarnens sociala omvårdnad, Lärare vid Örkelljunga församlings skolor, Ordförande i Örkelljunga skolstyrelse, skolråd och folkskolestyrelse under 100 år, Örkelljunga församlings nuvarande folkskolestyrelse, J. A. Burén skolrådets ordförande 1878 - 1917.
 • Märkesmän i Örkelljunga församlings skolhistoria: Olof Lunddahl, Johan Magnus Hansson, Hilda P:n Giertz, Johan Forssell, Karl Edvard Svensson.

 • 8.
  Barndomsminnen från Örkelljunga
  av Birger Birke 1980

  Innehållsförteckning:
 • Gamla tiders Sonnarp, Dagligliv och annat, I självhushållets tecken, Skolgången, Söndagsliv, I Ringarp, Hemma i Sonnarp, Tuvas Sven, Baronen och pensionatet, Berg och Augusta, Vossagubben, Svenssons Manuel, Glimtar från Ringarp.

 • 9.
  Torpen på Lärkesholm
  av Lars Buhrgard 1981

  Innehållsförteckning:
 • Torpinstitutionen, Källor och metod, Lärkesholms gods, Torpens tillkomst och tillbakagång, Torparens ekonomiska och sociala förhållanden, Torpbyggarna, Sammanfattning.

 • 10.
  Örkelljunga hembygdsförening 1931-1981
  av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarsson 1981

  Innehållsförteckning:
 • Hembygdsföreningen bildas: Bakgrund, Verksamhetsområde, Stadgar.
 • Styrelsen: Sammansättning, Ledamöter, Funktionärer, Hedersledamöter.
 • Bortgågna förgrundsgestalter: Gunnar Schantz, Alarik Svensson, Karl Wittsell, Seve Asklund, Sven Nöjd, Ludvig Bengtsson, Gabrielle Jeansson.
 • Hembygdsstugan i Hjelmsjö: På jagt efter hembygdsstuga eller hembygdspark, Ekebacken i Hjälmsjö, Slättsjöstugans återuppförande, Invigningsprolog, Inredning, Utställningar.
 • Ingeborrarpsgården: Ingeborrarpsgården arrenderas av Hembygdsföreningen, Ryggåsstugan, Logbyggnaden, Stallbyggnaden, Backstugan, Brunnen och skvaltkvarnen, Markområdet.
 • Föreningsaktiviteter: Sommarfester i Ö Spång, Hembygdsaftnar, Valborgsmässofirande, Midsommarfirande, Aktiviteter i Ingeborrarp, Utflykter.
 • Tillfällega utställningar: Föremålsutställningen 1931, "Örkelljunga genom tiderna" 1952, Ernfrid Tangell som "gåramålare" 1978, Lärkesholm på Linnés tid 1979, Oljetryck 1979, Svecia motorcykelfabrik 1980.
 • Yttre kulturminnesvård: Rya ödekyrka, Varggropen i Stidsvig, Stenbocks skansar, Sågmöllan i S Össjö, Gatunamnsförslag.
 • Kulturdokumentation: Folkminnesuppteckningar, Byggnadsuppmätningar, Hantverksundersökningar, Örkelljungafilmen.
 • Publikationer: Skrifter, Bilder och kort.
 • Ekonomi:Medlemsavgifter, Anslag, Penninggåvor, Kollekter och lotterier.

 • 11.
  Resekörare och besekrämare
  av Nils-Arvid Bringéus 1983

  Om handeln i Örkelljungabygden i gången tid.
  » I Örkelljunga är alla handlare utom tre, och de syr påsar till de andra ».

  Innehållsförteckning:
 • Handelns förutsättningar: Ekologiska faktorer, Geografiska faktorer, Centraldirigering.
 • Marknadshandel: Örkelljunga marknad, Fagerhults marknad, Ljungaskogs marknad, Handeln på Gamla Torget i Örkelljunga, Handeln på Nya Torget i Örkelljunga.
 • Lokal handel: Söndagshandel, Butikshandel.
 • Fjärrhandel: Resekörning - (utdrag ur texten), Säsongshandel, Handel med tunnstavar, Slöjdhandel.
 • Gårdfarihandel: Knallare och lasasånkare, Besekrämare.
 • Porträtt av tre handlare: August Nilsson i Harbäckshult, Karl Hendel i Stivelsmosse, Nils Petter Olsson i Örkelljunga.
 • Handeln och folkmentaliteten

 • 12.
  Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen
  av Nils-Arvid Bringéus och Nils Erik Forssell 1984

  Innehållsförteckning:
 • Herrarna till Lärkesholm: Arild Svave - en hårt prövad godsherre, Karolinen från Livland, I kamp mot vargen, Patrioten på Lärkesholm, Familjen Liewen, Penningfursten som blev stordonator, Anders von Reisers testamentariska dispositioner.
 • Von Reiserska Stiftelsen: Reglementen, Direktionen, Ordförande, Direktörer, Kassadirektör, Jourhavande ledamot, Sammanträden, Revision.
 • Von Reiserska pensionsfonden: Gåvor till mindre bemedlade.
 • Von Reiserska skolfonden: Skolhusen, Undervisningen, Lärarna, Lärarinnorna, Biblioteket, Härbärget, Bidrag till skolväsendet i Örkelljunga, Anders von Reisers premiefond, Medel till kulturella ändamål.
 • Arbetshusfonden
 • Von Reiserska fiedeikommissfonden: Stipendiet, Brudgåvorna.
 • Lärkesholms gods: Omfattningen, Befolkningsutvecklingen, Befolkningsstrukturen, Säteriet, Arrendena, Arrendegårdarna, Torpen, Lägenheterna år 1924, Nedläggningen av jordbruken.
 • Kvarnarna: Lärka Sjöhult, Lärkesholm, Ryet, Vångamöllan, Brukskvarnen.
 • Näringslivet: Boskapsskötseln, Åkerbruket, JAkten, Fisket, Hantverket.
 • Skogsbruket: Skoogen, Bränsletäkten, Avverkningen, Skogsvården, Skogvaktarna, Skogsförvaltarna.
 • Rekreationsområdet
 • Anders von Reisers testamente
 • Anders von Reisers testamentstillägg
 • Gustaf III:s stadsfästelse av Anders von Reisers Stiftelse
 • Reglemente för von Reiserska Stiftelsen

 • 13.
  Ödesjulen i Lemmeshult 1868
  av Christine Billing, Helene Ehriander,
  Jan Garpenhus och Helena Holmkrantz 1985

  Innehållsförteckning:
 • Hanna Pålsdotter i Lemmeshult: Hur Hannas familj kom till Lemmeshult, Föräldrarna tar undantag, Hanna blir trolovad.
 • "Boven Per Pålsson": Uppväxtförhålandena, Första resan stöld 1846, Andra resan 1848, Dömd under falskt namn 1852, Tredje resan 1853, I fängelse 1853 - 1868, På fri fot.
 • Mordet enligt vittnesmålen: Kitte-Pelles julförberedelser, Julaftonens förmiddag, Pistolskottet, Kring den sårade Hanna, Kitte-Pelle övermannas, Farväl till Hanna, Polisförhöret, Transporten till häktet, Obduktionen av mordoffret.
 • Samtidens uppfattning: Anförvanterna, Bygden, Fångpredikaten, Tidningarna.
 • Mordets påföljd: Rättegången, Domen, I Landskrona fängelse, På Varbergs fästning, I Malmö centralfängelse.
 • Epilogen: I Mörkahult, På Turabygget, Till kyrkogården.
 • Minnet av mordet: Ett dystert julminne från Örkelljunga är 1868, Christian Pålssons erinringar 1930, Berättelser om mordet 1984, Minnets förankring ooch fokus.
 • Dramats aktörer

 • 14.
  Hemma i Harbäckshult
  av Daniel Harbe 1987

  Innehållsförteckning:
 • Bondsonen som blev präst och folkminnesupptecknare
 • Hemma i Harbäckshult: Västergård, Farfar och farmor, Mormor och morfar, Mor, Far, Farbror pontus, "Trappe-Stinan", "Verk-Anders", Byafolket, Barndomsminnen, Gammal kyrklig sed, Läsarna i Habäckshult, Folktro oxh folksed, Orimmade ordspråk, Rimmade ordspråk, Tydor, Talesätt, Ordstäv, Arbetsliv, Mat och dryck, Den nya tiden kommer till Harbäckshult, Folkminnen i Örkelljunga (en frågelista), Daniel Harbes skrifter.

 • 15.
  Korgmakeri i Örkelljungabygden
  av Anna Kinell och Marita Malmborg 1987

  Innehållsförteckning:
 • Korgmakarbygden: Förpackningar, Korgen som förpackning, Örkelljunga - en hantverksbygd.
 • Enekorgstillverkningen: Den förste kände korgmakaren, Korgmakarens arbetsår, Korgmakarens arbetsdag, Arbetsgången, Upplärningen, Arbetsplatsen, Yrkesgemenskapen, Kvinnorna och korgtillverkningen, Korgförsäljningen, Lanthandeln i Lilla Mattarp, Korgmakarna och uppköparna.
 • Pilkorgar: Fritz Kristiansson - en innovatör, Korgskolan, Materialet pil, Arbetsgången.
 • Rottingkorgar
 • Blomsterkorgar: Hjalmar Karlsson - en föregångsman, Material, Tillverkning, Konjunkturer.
 • korgmakeriets utveckling: 1896 - 1907, 1907 - 1918, 1918 - 1932, 1932 - 1949, Korgmakarbyarna, Örkelljunga - en renodlad hantverksbygd, Sveriges Korgmakeriidkares Yrkesförening.
 • Korgen - en Örkelljungasymbol: Korgmakeriet i dag.

 • 16.
  Martin Ahlberg, provinsialläkare
  av Gull Ahlberg 1988

  Innehållsförteckning:
 • Bakgrund: Familj och uppväxt, Utbildning och tidigare tjänster.
 • Tjänsten i Örkelljunga: Distriktet, Mottagningslokalen och bostaden, Sjukvården, Sjukdomspanoramat, Årets rytm, Sjukresorna.
 • Patienterna: Ur alla samhällsgrupper, Gamla, Barn, Psykiskt sjuka, Några dramatiska episoder.
 • Doktorn: Tjänsteläkaren, Arbetsledaren, Diagnostikern, Terapeuten, Kommunala och kyrkliga ppdrag, Frivilligt socialt arbete, Privatpersonen.
 • Bilaga: Debattartikel i Svenska läkartidningen 1942 nr 15.

 • 17.
  Minnesbilder från järnvägens tid
  av Nils-Arvid Bringéus 1988

  Innehållsförteckning:
 • Med Skåne-Smålands järnväg från Stidsvig till Markaryd år 1906, Runt Tockarps skola, Minnen från "Modastan", Arbetsåret i Stivelsmosse, Med tåg och velociped, I Åsljunga, Som yngste man i en diversehandel, "Va en Orkelljunga-tös kommer ihu", "Håle-Kalen" och andra Rya-orginal, På auktion i Eket, Bouppteckningoch arvskifte, Min barndoms bygata, Kring den gamla smedjan hos "Smea-Moran".

 • 18.
  Ljuveliga toner
  av Elis Pålsson 1989

  Innehållsförteckning:
 • Örkelljunga skyttepaviljong, Örkelljunga musikkår, Vem var Dus?, Kristian Pålsson, Vad är hygien?, Klockarebråket, Talspråk i 30-talets Örkelljunga, "Fältbiologer" 1928, Tåg, Pengalösa Hörnan, Tro ente du e nåd, De gudomliga hoten och straffen, Majblommor, Plocka bär, Examen, Vid ån, Amerika-farare, "Här kommer Lilla Malm!", Kalle Kula, Polis Harald, Mest om Landsfiskalen, Eric Flodin - en utflyttare.

 • 19.
  Sjökapten Gustaf Nilsson och hans stiftelse
  av Bror Malmsten och Anders Andersson 1990

  Innehållsförteckning:
 • Sjökapten Gustaf Nilssons sjömanstid: Som dräng i Brunnby, Jungman på briggen "Idé", Befälsutbildning i Malmö, Styrman på barkskeppet "Venus", Ångbåtsbefälhavareexamen, Förste styrman på barkskeppet "Cecilia", Befälhavare på barkskeppet "Patriot", Delägare i barkskeppet "Araunah".
 • Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse: Kaptensgårdens tidigare ägare, Gustaf Nilsson som ägare av Kaptensgården, Gustaf Nilssons testamente, Stiftelsens styrelse, Pensionatsrörelse på Kaptensgården, Kaptensgården som Sv. Betelföreningens semesterhem, Kaptensgården som fritidsanläggning, kaptensgården säljes av Stiftelsen, Stiftelsen idag.

 • 20.
  Folkskola och byfolk i Rya
  av Arvid Hedfors 1990

  Innehållsförteckning:
 • Från klockarundervisning till grundskola: Klockarnas undervisning, Ambulerande folkskola, Fast folkskola, Ambulerande småskolor, Fasta småskolor, Fortsättningsskolan, Sångundervisningen, Gymnastiken, Träslöjden, Textilslöjden, Skolköket, Förskolan, Biblioteket, Skolhälsovården, Skolagan, Skolutfärderna.
 • I skolans tjänst: Skolstyrelsen, Skolinspektionen, Lärarlönerna, Några läraargestalter, Lärarna, Skolvaktmästarna.
 • I livets skola: Vad blev det av dem?, En skolepåg från Västrarp, En viking i västerled, "Mattanten" blickar tillbaka, Hemmafru och skolpolitiker, Postmästare tack vare Kom. Vux., Funderingar på rektorsrummet, Snöfågeln från Solbacka, Jurist i fädernas fotspår.
 • Skolmästaren berättar: En rundvandring i Eket 1927, Nöjen och förlustelser, Store-Olof, Ingelöv, Gulaschbaroner och vanligt folk, Om en ihärdig stenbrytare och en slätstruken orgelspelare, Sommargäster och beredskapsmän, "Repgubbar", Post Scriptum.

 • 21.
  Fotografer i Örkelljunga
  av Ann-Marie Campbell och Monica Gauffin 1992

  Innehållsförteckning:
 • Glimtar från fotografins barndom: De ambulerande fotograferna.
 • Fotograferna får gestalt: Axel Blomgren - en företagsam fotograf, Gustav Hjalmar Törnqvist - den vittbereste.
 • Ateljéfotograferna: De första fotoateljéerna - dagsljusateljéerna, Ida Nilsson - den första stationära fotografen, »...Det var hon som var fotografen!» - Fotoateljén som familjeprojekt, Ruth Persson - ett bygdens barn, Rut Andersson - Örkelljungas finfotograf.
 • Fotografyrket och kvinnorna
 • Efterkrigstiden - fotografin expanderar: Sven Hjalmarsons tid, Allmänpraktiserande fotograf, I korgmakarverkstadens skugga, På tröskeln till fotografin, Foto-Centralen, Från fotobiträde till fotograf, I fosterlandets tjänst, Det fotografiska företaget, Fönster mot det förgångna, Fönstren mot det förgångna, Färgfilmen - ett hot mot det fotografiska hantverket?, Den fotografiska gemenskapen, Anna, Ännu en cirkel sluts, Hjalmarson-Foto eftr. - Kerstin Pettersson, Fotograf för livet.
 • Fotografernas bilder: Från visitkort till polyfoto, Familjebilder, Bildregissören.
 • Forskning om fotografi

 • 22.
  Hjelmsjö. En berättelse om ett familjeföretag
  av Nils-Arvid Bringéus 1992

  » Men plötsligt träffas vi av en bild, som kan förstås på ett ögonblick och tål att betraktas i evighet. Det är då vi anar fotografins mycket rika möjligheter till mänsklig kommunikation ».
  (Bergengren 1988:60)

  Innehållsförteckning:
 • Familjebakgrunden, Verksamheten i Helsingborg, Hjelmsjön och V. Ringarp, Hjelmsjöborg, Svensk-Engelska Herrkonfektions Fabriken Hjelm, AB Svensk-Engelska Herrkonfektionsfabriken Hjelm, Hemmaskräddare och hemsömmorskor, Som skräddare på Hjelms, Arbetskonflikter och arbetsförhållanden, Som kontorist på konfektionsfabriken, Direktören, Hjelmsjöhof, Gerda Hjelme-Lundbergs revir, Trädgården, Matserveringen, Agronomet, Handelsboden, Bageriet och konditoriet, Ringarps skola och andra skolfrågor, Tennis - minigolf - rodd - kanotsport - camping, Utflykter till Hjelmsjö, Hjelmsjöstugan, Konstnärs- och folkdanscentrum, Generationsklyftan, AB Fabriken Hjelm, Aktiebolaget Hjelm Intressenter, Jelm International, Fabriken Hjelm som föregångare och förebild, Hjelmsjö förändras och förnyas, Sammanfattning.

 • 23.
  Från bokskåp till kulturhus
  av Nils-Arvid Bringéus 1993

  En berättelse om biblioteken i Örkelljunga kommun. Ett antal minnesbilder om biblioteksverksamheten i kommunen. Ett stycke svensk bibliotekshistoria.

  Innehållsförteckning:
 • Före biblioteket, Sockenbiblioteket i Örkelljunga, Församlingsbiblioteket i Örkelljunga, Som låntagare i församlingsbiblioteket, NTO-biblioteket, ABF-biblioteket, Skolbiblioteken i Örkelljunga, Folkbiblioteket i Kommunalkontoret 1952 - 1959, En situationsbild från 1960, Utvecklingen under 1960- och 70-talen, Örkelljunga bibliotek 1982 - 1993, Örkelljungaprofilen i Kulturhuset, Att vara "läserska", Linnéabiblioteket på Lärkesholm, Biblioteksfilialen i Åsljunga, Biblioteket i Tockarp, Rya folkbibliotek, Biblioteksfilialen i Eket, Biblioteket i Skånes Fagerhult, Bibliotstyrelse och personal, Skribenterna.

 • 24.
  Herremän, handlare och husare i Åsljungatrakten
  av Arvid Hedfors 1994

  Innehållsförteckning:
 • Litet förspel: Forsheda blir Hedfors,Från Ängelholm till Åsljunga.
 • På Järnbläst: Vår tid på Järnbläst, Skräddare och annat folk, Tuas Petenilla, Järnbläst på baronens tid, Järnbläst som skogshuggarecamp, Pensionatepoken, Pensionatgästerna, Oscar Winges Snapperup, En vemodig återblick.
 • I Åsljunga: Stationssamhället, Möbelfabrikerna, Vi ungdomar i Åsljunga, En julottefärd 1920, Skogsavverkning och virkeshandel.
 • Människoöden: Sjökaptenen och Löjtnanten, Kreaturshandlare och klockskojare, Elias Påls Olof, Skräddare-Anton m.fl., Imel, De orkeslösa.
 • Lärare och läkare: Lärarval i Tockarp 1926, Kvacksalveri - huskurer - kloka gummor, De första läkarna.
 • Två kapitel ur Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes: Pensionatet Koludden, Fiskafänget.

 • 25.
  Utan krusiduller
  av Elis Pålson 1995

  Innehållsförteckning:
 • I skolungarnas värld: Mycke vi var rädda för, Fuska och knycka, Ömtåligheter.
 • Känt folk: Lärare Pehrsson, "Hoppe-Kal", Karl Gunnar - "cykelmagaren", "Hjälpsamma Jönsson", Otto Knutsson, Ivar skräddare minns och tycker.
 • På dans: Småpåg på dans, Gott om dansbanor, Publiken, Att locka publik, Lära dansa, Musiken, "Stor sommarfest", Dans i Skånes Fagerhult, Dansbanebråk, Många oskrivna regler, Sista dansen, Hemfärd, På hårda villkor.
 • Hänt i by och bygd: Anbudsarbete, "De brännor", Civilförsvaret övar.
 • "De sto i annonsblaed": Bygdebladet för 1 öre, Programförklaring, Nyheter, Ingen förtegenhet, Om nya resemöjligheter, Affärsannonser, Spridningsområdet, Bygderedaktionen och Gerhard Andersson, Upplagan, Utdrag 1894 - 1903.

 • 26.
  Katederfolk. Om folkskollärarna i Örkelljunga församling
  av Nils-Arvid Bringéus, Arvid Hedfors, Sven Mjörnheden,
  Helge Persson och Elsa Ågren 1996

  Innehållsförteckning:
 • Olof Lunddahl i Lärkesholm och V. Spång, Johan Forssell i Örkelljunga, Johan Magnus Hansson i Lärkesholm, Karl Edvard Svensson i Tockarp och Örkelljunga, Edvard Johansson i Lärkesholm, Victor Persson i Örkelljunga, Annie Stensson i V. Ringarp och Örkelljunga, Alarik Svensson i Lärkesholm och Örkelljunga, Knut Burén i Lärkesholm och Örkelljunga, Agne Schantz i Tockarp, Tage Albihn i V. Ringarp, Thure Andersson i Harbäckshult, Alrik Irding i Tockarp, Lärkesholm och Åsljunga, Otto Johansson i Örkelljunga, Bror Olsson i Örkelljunga, Egon Karlsson i Ö. Spång och Örkelljunga.

 • 27.
  Örkelljunga kyrka
  av Nils-Arvid Bringéus 1997

  Innehållsförteckning:
 • Kyrkans omgivning, Den nutida kyrkobyggnaden, Kyrkans historia, Målningar, Inredning, Musikinstrument, Kyrksilver, Ljusarmatur, Övriga inventarier, Textilier, Lärkesholmsgraven, Kyrkans tjänare.

 • 28.
  Från klocksägen till kommunvapen
  av Nils-Arvid Bringéus 1998

  Innehållsförteckning:
 • Uppteckningar av sägnen om Örkelljunga kyrkklocka, Sägnens ålder, Booklore eller folklore?, Egennamnet Fante och ortnamnet Fantehåla, Lokalanknytningen, Sägenstruktur, Sägen och sanning, Äldre sägenmotsvarigheter, Verklighetsanknutna motiv, Fiktiva motiv, Tillkommande motiv i uppteckningar utanför Örkelljunga, Klockgjutarsägnens utbredning, Sägnens budskap.
 • Klocksägnen blir kommunvapen, Hur kommunvapnet brukas, Från folksägen till vapenbild, Från kommunvapen till bildberättelse, Klocksymbolen.
 • Förkortningar, Kartbelägg, Källor och litteratur, Summary.

 • 29.
  Gåramålningar från Örkelljunga, Rya och Fagerhult
  av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarsson 1999

  Innehållsförteckning:
 • Gåramålarna: Paul Nelson, Arvid Lindoff, J.A. Hedin, Ernfrid Tangell, Fritz Altenburg, Edvin Nilsson, Anshelm Lindros, Reinhold Johansson, Tillfällighetsmålare.
 • Gåramålningar från Örkelljunga: Örkelljunga samhälle (Prästsjön och Örkelljunga kyrka, Prästsjön med omgivningar, Prästbostället och Prästalyckan, Gästgivaregården, August Johanssons järnhandel, Carl Olssons järnhandel, Brauns, Lundahls garveri, Lindskogs fastighet, David Anderssons fastighet, Arvid Kristianssons smedja, Torstenssons fastighet, Järnvägsstationen, Möbelhuset, Pontus Pålssons fastighet, Tallbacka, Brukssmedjan, Örkelljunga), Attarp, Boalt, Drakabygget, Ekholm, V.Flinka, Ö.Flinka, Florshult, Harbäckshult, Höjaholm, Lönsjöholm, Mattarp, V.Ringarp, Ö.Ringarp, Sjöbygget, Sjöhult, Sonnarp, V.Spång, Svinstorp, Tockarp, Vemmentorp, Åsljunga.
 • Gåramålningar från Rya: Eket, Esborrarp, Ingeborrarp, Ljungaskog, Persköp, Rya, Sjunkamossa, Troedstorp, Åkarp, Årröd.
 • Gåramålningar från Fagerhult: Fagerhult, Järingsholm, Onsena, Sandhult, Skeningeholm, Värsjö, Yxenhult.
 • Gåramålarnas tid: Gåramålningarna och den lokala byggnadskulturen.

 • 30.
  »Ja' kommer ihu»
  av Anders Andersson 1999

  Innehållsförteckning:
 • Inledning "Ja' kommer ihu"
 • Byfolk: Kroga Jens-Petter, Håle-Kalen, Böckare-Janne, Kristens Johannes och Kristens Axel, Rige-Olof, Skönna-Henrik, August Pettersson i Åkarp, Erik Johansson i Västrarp, Fälles-johannes, Sven Kristoffersson i Sjunkamossa, Tuasa-August, Kal Adreasson, Petter i Blåsekulla, Auktionsutroparen Asfred Ekberg, Gångställare, Klocke-Ragnar, Gröda-pågarna, Tudare-Petter, Jöns Petter Karlsson, Svensk-amerikanen Johannes Olofsson, Nils Hansson, Otto Magnusson, Målaren Olof Nilsson, Petter Jöns Gustaf, Martin Bergström i Bassholma, Färgstarka Karlar.
 • Visor: Visan om Karna, Amerikavisan, Tingshusvisan "När de brände i käringens kjola".
 • Kärnord från bygden
 • Talesätt (korta,mera allmänna uttryck): Om folk, Om fä, Om arbete, Om pengar och affärer, Om årets lopp och livets gång, Om mat, gille och dryck, Om annat.
 • Julahistorier
 • På auktion
 • Gamla bondesysslor: "Lea te tjurs", "Köra te ornes", "Hälften-får", Spå väder, Väglagning och vägsyn.
 • Livets skiften: Ropa fram bruden, Pensionsärenden, Bouppteckning och arvskifte, Likköp eller "ligköb".
 • Ordlista

 • 31.
  Gästgiveriet i Örkelljunga
  av Nils-Arvid Bringéus 2000

  Innehållsförteckning:
 • Från själastuga till gästgiveri: Lagstiftningen, Rättigheterna, Gästgiveri inrättas i Örkelljunga.
 • Gästgivarna: Örkelljunga nr 2-3 1/2 mantal, Örkelljunga nr2 1/4 mantal, Örkelljunga nr 3 1/4 mantal.
 • Gästgivaregårdarna: Örkelljungagården före gästgiveriet, Johanssons gästgivaregård, Olof Bengtssons gästgivaregård, Wittsells och Rosengrens gästgivaregård.
 • Vägar och skjutsskyldighet: Vägarna, Skjutsningen, Skjutsningsentreprenörer, Post järnväg och bilar.
 • Lantbruk: Jordbruksegendomen, Jordbruksarendet, Åker och äng, Husdjur, Biodling, Jordbruksredskap, Grödor.
 • Skog och utmark: Skogsskövling, Inägodelning och laga skifte, Utmarksskifte, Virkesförsäljning, Tomtförsäljning.
 • Fiske
 • Bageri
 • Handel: Järnmanufaktur, Lanthandel, Nils Wollert och hans efterträdare.
 • Nattkvarter
 • Utskänkning: Brännvinsbränning, Vin- och spritbolag, Ölstugor, Trädgårdsservering.
 • Kosthåll: Bröllops- och begravningsmiddagar, Ett 70-årskalas, Mårten gås, Julbord, Sillbord och smörgåsbord, Specialiteter.
 • Livet och miljön vid gästgivaregårdarna: En ödelagd bygd, Gästgivaregården som värmestuga, Gästgivaregården som supställe, Med rakt hår och träskor, Med Den Högste för ögonen, Spel med klot och käglor, Skyttefester, I Rosengrens sal, Gatubelysning majstång och Luciakröning.
 • Angränsande gästgivaregårdar och skjutshåll: Östra Ljungby, Eket, Åsljunga, Fagerhult, Yxenhult, Ringarp, Bälinge och Ulfs i Oderljunga, Blekemåsa i Perstorp, Kädarp i Röke, Elnabygget/Ekebrånna i Våxtorp.
 • Källor och litteratur

 • 32.
  Minnen från en skogsbygd
  av Hugo Wallin 2001

  Innehållsförteckning:
 • Släktminnen: Farfar och farmor, Mina morföräldrar, Min far Elof.
 • I Hagstad: Bebyggelse, Hagmarker, Mitt barndomshem, Köksträdgård och fruktträd, Fars plantskola, Sven Olsson, Johannes Lilja, Myra Kal, Elna och Tilda, Jepphanna, Tobak och snus, Hos handlaren, Juläpplen och ABC-bok, Julstormen 1902, Kortspel, Emigranter.
 • Kloka gubbar och gummor: Anders Hansson i "Fuelt", "Norskan", Kävlingegubben, Schäverfrun och schäverfröken i Vedby, Läkerskan i Lemmeshult, Kodoktorn i Mörkahult.
 • Folktro: Spöken, Bäckahästen och bäckamannen, Myringar, Mjölkaharen, Djävulsfördrivning, Svartkonstbäcker, Varsel.
 • Ur arbetslivet: Potatisplockning, Torvtäkt, Bärpöockning, Tröskning, Hästslakt, Grisslakt, Grishandel, Hästhandel, Krämare, Hantverkare,Hemslöjd, Säsongsarbete.
 • Skogsbruk: Svedjor, Planthagar, Furuskog, Ollonskog, Stavhuggning, Plantskola.
 • Jakt: Rävjakt, Rävgift, Rävskinnshandel, Fågeljakt, Harjakt, Älgjakt, Rådjursjakt, Vargminnen.
 • På Lärkesholm: I missionshuset, Skogvaktare hos von Reiserska stiftelsen, Skogvaktarebostaden, Skogsstämpling, Tjuvhuggning, Mätningsman hos Bränslekommissionen, Kristidsminnen, Folkskollärare J.M. Hansson, J.M. Hanssons födelsedagstal, J.M. Hansson och Johan Forssell, Klöverkungens son, "Lärkorna".
 • Kommentarer

 • 33.
  Landshövdingen på Lärkesholm
  av Nils-Arvid Bringéus 2001

  Innehållsförteckning:
 • Familjebakgrund, Militär karriär, Duellen i Malmö 1731, På friarstråt, Herre på Billeshave, Porträtten, Svensk adelsman, Förlisningen av galeasen »Die drey Brüder», Landshövdingetiteln, Riddare av svärdsorden, Som kunglig långivare, Myten om von Reiser och morianen, Bonne Esperance, I Helsingborg, Lärkesholms gods, Sätesgården på Lärkesholm, von Reiser och Örkelljunga kyrka, Begravningen, Vilorummet i Vejlby kyrka, Bouppteckningen på Lärkesholm, Bouppteckningen på Bonne Esperance, Brigitte Rosenvinge en blivande arvinge?, Det danska testamentet, Det svenska testamentet, Administration av stiftelsen, Pensionerna, Arbetshus fattigunderstöd och brudgåvor, Skolan, von Reiserska stipendiet, Skogsbruk, Slutord, Reglemente för von Reiserska stiftelsen.

 • 34.
  Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson - Minnen och hågkomster
  av Bengt Andersson och Kjell Å Modéer, 2002

  Innehållsförteckning:

  35.
  Örkelljungabilder
  av Nils-Arvid Bringéus, 2002

  Innehållsförteckning:

  36.
  I Örkelljunga på 1930- och 1940-talet
  av Bo Hellström

  Innehållsförteckning:

  37.
  Rune Brännborn, Företagsbyggare under 50 år
  av Nils-Arvid Bringéus, 2003

  Innehållsförteckning:

  38.
  Järnvägsminnen från Örkelljunga
  av Nils-Arvid Bringéus, 2004

  Innehållsförteckning:

  39.
  Spåren i landskapet
  av Riksantikvarieämbetet, 2004

  Innehållsförteckning:

  40.
  Tockarp - En by i förändring
  av Nils-Arvid Bringéus, 2005

  Innehållsförteckning:
 • Byn och näringslivet: Bynamnen i Tockarpsområdet, Bebyggelse och invånare, Från slaga till tröska, Ett bondeår i Boalt, Från bondehantverk till industri, Lanthandeln i Tockarp, Vägnätet inom Tockarpsområdet, Vatten och avlopp, Elektricitet och telefon.
 • Tockarps skola: Tockarps skola 100 år, Tockarps skola mitt barndomshem, När vi sutto i vår bänk, Lekar på skolrasterna, Som lärare i Tockarps skola, Som skolflicka i Tockarp, Tockarps skola de senaste 25 åren.
 • Nya nätverk: Den religiösa verksamheten, Vemmentorps skytteförening, Tockarps blåsorkester, Tockarps idrottsklubb, Tockarps syförening, Koloni- och lägerverksamheten, Tockarpsortens intresseförening.

 • 41.
  Örkelljunga Hembygdsförening 75 år
  av Nil-Arvid Bringéus, 2006

  Innehållsförteckning:
 • Örkelljunga hembygdsförening 1931-1997: Några minnesbilder.
 • Örkelljunga hembygdsförening 1998-2006:
 • Stadgar för Örkelljunga hembygdsförening:
 • Hembygdsföreningens ekonomi:
 • Bortgångna förgrundsgestalter:
 • Hembygdsföreningens styrelse- och hedersledamöter samt funktionärer:
 • Kulturlandskapet i Ingeborrarp:
 • Ingeborrarps friluftsmuseum: Ingeborrarpsgården, Backstugan, Krökatorpet, Näringslivet, Lantbruksmuseet, Smedjan och järnmuseet, Trämuseet, Slättsjögården, Värdshuset.
 • Vinterbilder:
 • Guidningsverksamheten:
 • Utställningarna:
 • Publikationerna:
 • Film- och videodokumentation:
 • Hembygdsföreningens aktiviteter:
 • Julmarknaden 2005:
 • Blickar mot framtiden:

 • 42.
  Samrealskolan i Örkelljunga och dess föregångare
  av Evert Abrahamsson, 2007

  Innehållsförteckning:
 • Tidigare skolformer: Högre folkskolor i grannskapet, Privatundervisning före Högre folkskolan.
 • Högre folkskolan 1920-1924: Kort översikt över skolans tillkomsthistoria, Uppbyggnadsperioden 1920-1924, Rapporter från en timlärare.
 • Kommunala mellanskolan 1924-1945: Skolans styrelse, Lärarna, Eleverna, Lokal- och utrustningsfrågor, Från kommunal mellanskola till statlig samrealskola.
 • Samrealskolan 1945-1967: Ny skolbyggnad - den nuvarande Kungsskolan, Styrelsen, Lärarna, Ökat elevantal ger lokalproblem, Örkelljunga - en gymnasieort?, Albert Hansson går i pension, Albert Hansson in memorian, Albert Hansson min morfar, Byte av rektorsposten, Avvecklingsåren.
 • Några sammanfattande översikter: Lärarnas utbildning och arbetsförhållanden, Schemabrytande aktiviteter, Skolans ekonomi, Skolans stipendier och fonder, Elever och elevaktiviteter, Skolhälsovård,lokalvård och expedition, Remissyttranden, Samrealskolans sista årsavslutning, Läraren Rolf Wittström berättar.
 • Elever minns sin skoltid: Nära kunskapens träd, En stabil grund för fortsatt skolgång, Du ska till rektorn, Levande historia, moral och etik, Cykelns gyllene tid, Med tåget till Örkelljunga, Över tvåtusen mil per cykel i ur och skur, En mycket kompetent lärarkår, Gymnastiken och idrottsdagen var höjdpunkterna, In Loco Parentis - O hemska tanke, Den bästa skolformen landet haft.
 • Personalförteckning
 • Elever, som avlagt examen

 • 42.
  Krig och fred i Örkelljungabyggden
  av Nils Arvid Bringéus, 2008

  Innehållsförteckning:
 • Kolonisation, kungaborg och kronolän: Undersökningsområdet under medeltiden, Paleoekologoska och arkeologiska tolkningar, Kring områdets ortnamn, Den kungliga borgen i Örkelljunga och brödrastriderna, Örkelljungaborgen och dess funktioner, Örkelljungaborgen som tradition och fornlämning, När byggdes Örkelljungaborgen, Kronolänet i Norra Åsbo, Åldersskikt i den medeltida bebyggelsen, Referenser.
 • Erik Menveds privilegiebrev till Lübeck den 13 september 1307.
 • Slaget vid Fantehåla år 1510: Inledning, Bakgrunden till slaget vid Fantehåla 1510, Källorna och berättelserna om slaget, Området kring Fantehåla och Örkelljungas strategiska betydelse i äldre tider, Slaget vid Fantehåla efter en kritisk granskning av tillgängliga källor, De danska styrkorna, De svenska styrkorna, Slagets eftervärkningar, Avslutande reflektion, Litteratur och källor.
 • Minnesstenen i Fantehåla.
 • Bygd i orostider: Danmark och Sverige i 1600-talets Europa, Kalmarkriget, Horns krig och Berndt Mogensen, Den svenska erövringen av Skåne, Under svensk överhet, Skånska kriget, Epilog, Gömda skatter, Källor och litteratur.
 • Skåne efter Roskildefreden.